หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
พัฒนาปรับปรุงระบบบริการสาธารณะต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วทุกหมู่บ้าน
 
ส่งเสริมการศึกษา
 
ส่งเสริมการเล่นกีฬาออกกำลังกายให้ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม คลอดจนสร้างความตระหนัก และอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม
 
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
 
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์ : 045-677-683 โทรสาร : 045-677-683
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์
จำนวนผู้เข้าชม 1,500,200 เริ่มนับ 28 พ.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
08-3369-3628