หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 
 

มีการใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
    จำนวน 14 หมู่บ้าน
 

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 8 แห่ง
 

มีการใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
 
 

ร้านค้า จำนวน 63 แห่ง

โรงสี จำนวน 25 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 19 แห่ง

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง

อู่ซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 แห่ง

สหกรณ์ปฏิรูปการเกษตร จำนวน 1 แห่ง

สหกรณ์เครดิตยูเนียน จำนวน 1 แห่ง

ฟาร์มเลี้ยงไก่ จำนวน 1 แห่ง

สหกรณ์หอมแดง –กระเทียม จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าชุมชน จำนวน 1 แห่ง

ฟาร์มเลี้ยงสุกร จำนวน 1 แห่ง
 

ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน 500 คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น จำนวน 180 คน

กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น
    จำนวน 100 คน

กลุ่มสตรีและเยาวชน 20 กลุ่ม จำนวน 276 คน

กลุ่ม อสม. 14 กลุ่ม จำนวน 60 คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น
    จำนวน 140 คน

อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน (อสพช.) 1 รุ่น
    จำนวน 126 คน
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์ : 045-677-683 โทรสาร : 045-677-683
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์
จำนวนผู้เข้าชม 4,198,922 เริ่มนับ 28 พ.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
083-369-3628