หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 


นางวราภรณ์ ปาณาตี
ปลัด อบต.สระเยาว์
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง


นางวิไลวรรณ จันทราภรณ์
รองปลัด อบต.สระเยาว์
 
กองการศึกษาฯ
 


นายณัฐพงษ์ จรทะผา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น


นายเสถียร กิ่งผา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวนันท์นภัส สวัสดิชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครู ค.ศ.2


นางสาวธัญญพัทธ์ สังสัมฤทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปุน
ครู ค.ศ.2


นางสาวกมลชนก ระโยธี
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองบัวทอง
ครู ค.ศ.1


นางเพ็ญศรี มั่นยืน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านขนาด
ครู ค.ศ.1


นางสาวสุรีพร แก้วคำสอน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านตายู
ครู ค.ศ.1


นางสาวกิตติยา หัสถา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านตายู


นางสาวสุภารัตน์ แสงสาย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองบัวทอง


นางสาวเย็นฤทัย คณะนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปุน


นางสาวนฤภา สังลา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านขนาด


นางสาวพัสราภรณ์ ชุ่มชื่น
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองบัวทอง


นางสาววิจิตรา ภูมิลักษณ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านขนาด


นางสุนารี วิรุณพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปุน


นางสาวภัทรวดี บุญพิลา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสลับ


นางสาววินันญา เคารพ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสลับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์ : 045-677-683 โทรสาร : 045-677-683
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์
จำนวนผู้เข้าชม 3,607,548 เริ่มนับ 28 พ.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
045-677-683