หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 
 
ตำบลสระเยาว์พื้นทีส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และที่ดอนเป็นบางหมู่บ้าน ประชากรในตำบลสร้างที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ของตนเอง อยู่แบบเครือญาติ อาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูก ข้าวหอมมะลิ ข้าวโพดหวาน ฯลฯ การคมนาคมในตำบลสะดวก
 
ประเพณีวันข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ เป็นประเพณีระดับอำเภอ จะมีการจัดงานวันข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ จะจัดแสดงสินค้าเกษตรที่ขึ้นชื่อของอำเภอ ก็คือข้าวโพดหวาน และมีถิ่นกำหนด สถานที่เพาะปลูกอยู่ที่หมู่ 1 บ้านสระเยาว์ หมู่ 8 บ้านกล้วย หมู่ 3 บ้านปุน
 
 
ตำบลสระเยาว์ มีวัดที่สำคัญ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

วัดบ้านสลับ

วัดหนองบัวทอง

วัดบ้านขนาด

วัดบ้านตายู

วัดบ้านสระเยาว์

วัดป่าโพธิ์ไทร ตั้งอยู่บ้านบัวใหญ่
ตำบลสระเยาว์ มีสำนักสงฆ์ที่สำคัญ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

ที่พักสงฆ์ป่าช้าบ้านกันจาน

สำนักสันติอโศก ตั้งอยู่บ้านโนนสะอาด
 
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ โรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตายู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวทอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขนาด
โรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง

โรงเรียนบ้านปุน

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

โรงเรียนบ้านสลับ

โรงเรียนบ้านตายู (อสพป.32)

โรงเรียนบ้านขนาด
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านศรีสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านโคน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

จุดตรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์ : 045-677-683 โทรสาร : 045-677-683
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์
จำนวนผู้เข้าชม 3,607,547 เริ่มนับ 28 พ.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
045-677-683