หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สระเยาว์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 
 
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสระเยาว์
ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสระเยาว์
   
ประธานสภา อบต.
 
รองประธานสภา อบต.   เลขนุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
นายก อบต.
 
เลขนุการนายก อบต.
 
รองนายก อบต.   รองนายก อบต.
 
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง/ต้น)
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.)
   
 
- งานตรวจสอบควบคุมภายใน
- งานตรวจสอบบัญชี
- งานตรวจสอบพัสดุ และการเก็บรักษา
- งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการใช้ประโยชน์
 
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
สำนักปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
  กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
- งานธุรการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- งานนิติการ
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกิจการสภา
   
   
   
   
 
- งานธุรการ
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานธุรการ
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุม
- งานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
  กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
- งานธุรการ
- งานแผนและโครงการ
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
- งานการเงินและบัญชี
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานกีฬาและนันทนาการ
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานสวัสดิการสังคม
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมอาชะและพัฒนาสตรี
- งานสังคมสงเคราะห์เด็กสตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
- งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพและข้อมูลแรงงาน
- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาสตรีและเยาวขน
- งานส่งเสริมสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์ : 045-677-683 โทรสาร : 045-677-683
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์
จำนวนผู้เข้าชม 4,509,921 เริ่มนับ 28 พ.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
083-369-3628