หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลสระเยาว์และ ศพด.ตำบลสระเยาว์ ไตรมาสที่ 3 2566 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]



ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ตาม โครงการ ?สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า? ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]



ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]



จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านศรีโพธิ์งาม หมู่ที่ 14 จากบ้านนายคม เบ็ญมาตร - บ้านนายวิชิต สงคราม ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร หนา 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพิ้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]



จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านโนนคำแก้ว หมู่ที่ 13 จากหน้าวัดบ้านชนาด-บ้านนางทองศรี ใสปาน ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]



จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองโดน หมู่ที่ 11 จากบ้านนางสำรวย ใสปาน - บ้านนางสมควร ใสปาน ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]



จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีโพธิ์งาม หมู่ที่ 14 บ้านนายสุรพล มั่นยืน - บ้านนางพุด โอดจีบ ปริมาณวานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]



ซื้อโครงการจัดซื้อปั๊มน้ำ (ซัมเมอร์ส) บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 ขนาด 1.5 hp พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]



จ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลับ หมู่ที่ 6 ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]



ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน (กองคลัง) ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 65
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์ : 045-677-683 โทรสาร : 045-677-683
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์
จำนวนผู้เข้าชม 4,212,729 เริ่มนับ 28 พ.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
083-369-3628